RCKD

Detektor för kanalmontage med optiskt detektorhuvud, kapsling och venturirör. Servicelarm som indikerar nedsmutsat detektorhuvud. Spänningsmatning sker från kontrollpanel eller kontrollenhet.

Snabbfakta

  • Rökdetektor för kanalmontage
  • Optisk detektor
  • Indikering för nedsmutsning av detektorhuvud
  • Med 0,6 m venturirör i standardutförande
RCKD - Produktblad Ladda ner
RCKD - Montering, Drift & Underhåll Ladda ner
RCKD - Byggvarudeklaration Ladda ner
RCKD - CE Försäkran Ladda ner
Ladda ner alla som zip-fil