Integritetspolicy

Vi arbetar för att säkerställa en hög nivå av dataskydd som värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar därför hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida.

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?

Bevent Rasch AB, org. Nr 556286-8496, Skaraborgsvägen 6, 506 30 Borås, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss genom köp och övrig kontakt med oss och ansvarar för behandling av dessa.

Var lagras dina personuppgifter?

Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och alla våra egna IT-system, men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES (s.k. ”tredje land”). Sådan överföring sker endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du kontaktar oss. Vi behandlar vanligtvis följande personuppgifter:

Grundläggande kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
Anställningsinformation som arbetsgivare, befattning, position samt affärsrelaterade preferenser och intressen.
Besöksinformation från din webbläsare, till exempel webbläsare, enhet, språk och adress till den webbplats som du besökte innan, samt information om IP-adress.
Som personuppgiftsansvarig behandlar vi inte känsliga uppgifter om dig.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Genomföra försäljning och utlagt arbete för kund.
  • Upprätta begärda anbud på produkter och tjänster till kund.
  • Utföra leveranser i enlighet med avtal som slutits med dig eller kunden.
  • Erbjuda stöd till dem som använder våra produkter och tjänster.
  • Förbättra och utveckla kvaliteten, funktionen och användarupplevelsen hos våra produkter, tjänster och våra webbplatser.
  • Förhindra att våra produkter och tjänster missbrukas.
  • Behandla beställningar, fakturering, betalning och annan finansiell uppföljning.
  • Skapa intresseprofiler för att marknadsföra relevanta produkter och tjänster.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt att uppfylla våra avtalsförpliktelser och vid behov enligt lagstadgad lagringstid. När vi sparar dina personuppgifter för andra ändamål än våra avtalsförpliktelser, till exempel med stöd av samtycke när du anmäler dig till våra event eller mottar nyhetsbrev via e-post behandlar vi endast personuppgifterna om det är nödvändigt och / eller lagstadgat för ändamålet.

När det inte längre finns ett syfte eller en laglig skyldighet att lagra personuppgifterna, raderas eller anonymiseras de. Personuppgifter som endast samlas in för ett visst ändamål hålls till ett minimum för att kunna utföra syftet, även känt som dataminimering.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda fakturor. Du kan kontakta oss genom att skicka brev, e-post eller ringa. Se kontaktuppgifter nedan.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi kan lämna ut din personliga information till alla företag i vår koncern dvs. dotterbolag, vårt moderbolag och alla dess dotterbolag i den mån det är rimligt och nödvändigt för de syften som anges i denna integritetspolicy.

Vi säljer inte, handlar eller överför på annat sätt din personliga information till tredje part. Undantag är avtalade tredje parter som hjälper oss att driva webbplatsen, bedriva vår verksamhet, leverera varorna du beställer eller tillhandahålla tjänster, om dessa parter samtycker till att hålla informationen konfidentiell och inte använda den för andra ändamål som inte avtalats. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Exempelvis kan dina data komma att delas med tredje parter för besöks- och beteendespårning.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att dina personuppgifter som skickas till vår webbplats inte ska läsas av utomstående, krypteras all sådan information och skickas via en säker anslutning.

Cookies

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

Måste jag tillåta cookies?

För att kunna använda vår webbplats krävs det att du godkänner användande av funktionskritiska cookies, men för de flesta besökare används inte några sådana.

Hur använder vi cookies?

Vi använder cookies för att spåra besökares beteende på vår site och för att hålla koll på godkända cookies.

Tredjepartscookies

Vi använder Google Analytics och Ads som också sätter cookies, detta för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen samt för vår marknadsföring. Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information om vem du som besökaren är.

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Personuppgiftsansvarig

Bevent Rasch AB
Organisationsnummer: 556286-8496
Skaraborgsvägen 6
506 30 Borås
Sverige

Telefon: 033 - 23 67 80
E-post: info@bevent-rasch.se