FENIX2

Övervakningssystem för upp till 2 brandspjäll.

Snabbfakta

  • För övervakning av upp till 2 brandspjäll
  • Hanterar även 0-10V (reglerande) brandspjäll
  • Dynamiska felsökningsbilder i den interaktiva touchdisplayen med åtgärdsförslag för varje potentiellt fel
  • Automatisk detektering av anslutna spjäll och rökdetektorslingor
  • Valbart språk Svenska/Engelska
  • Modbus TCP / BACnet IP
FENIX2 - Produktblad Ladda ner
FENIX2 - Driftsättningsinstruktion Ladda ner
FENIX2 - Modbus TCPIP - Cross Reference List Ladda ner
FENIX2 - BACnetIP - Cross Reference List Ladda ner
FENIX2 - EU-Försäkran Ladda ner
Ladda ner alla som zip-fil