RCRD

Detektor för takmontage med optiskt detektorhuvud och sockel med bajonettfattning, vilket gör den lätt att montera och demontera. Servicelarm som indikerar nedsmutsat detektorhuvud. Spänningsmatning sker från kontrollpanel eller kontrollenhet.

Snabbfakta

  • Rökdetektor för montage i rum
  • Optisk detektor
  • Indikering för nedsmutsning av detektorhuvud
RCRD - Produktblad Ladda ner
RCRD - Montering, Drift & Underhåll Ladda ner
RCRD - Byggvarudeklaration Ladda ner
RCRD - CE Försäkran Ladda ner
Ladda ner alla som zip-fil