RAER

RAER är ett rektangulärt typgodkänt tryckavlastningsspjäll i täthetsklass 3 med fabriksmonterat säkerhetsställdon, strömlöst öppet. Förberett för utvändig isolering.

Snabbfakta

  • Täthetsklass 3
  • Storlekar från 200-200 mm till 1600-1600 mm
  • Påmonterat säkerhetsställdon 24V eller 230V
  • Strömlöst öppet
  • Varmförzinkat alt. rostfritt utförande
  • Gejdanslutning alt. Flänsanslutning
  • Finns med i MagiCAD
  • Kontakta Bevent Rasch för att beställa denna produkt i övriga material
RAER - Produktblad Ladda ner
RAER - Montering, Drift & Underhåll Ladda ner
RAER - Byggvarudeklaration Ladda ner
RAER - Typgodkännandebevis Ladda ner
Ladda ner alla som zip-fil