OM OSS

Bevent Rasch är branschledande tillverkare av ventilationsprodukter med flera etablerade samarbetspartners på exportmarknaden. Våra produkter ligger i täten av utvecklingen och har sedan länge satt branschstandard. Med innovation, teknik och långsiktighet som ledord utvecklar vi smarta lösningar med hög teknisk nivå, säkra montagesätt och mycket hög leveranssäkerhet.

”Till Bevent Rasch vänder man sig när man vill ha svensktillverkade ventilationsprodukter med hög kvalitet och inom brandlösningar är vi störst på den svenska marknaden. Vi har en innovativ produktutveckling och förbättrar ständigt våra produkter för att tillgodose kundernas behov. Vår digitaliseringsresa har gjort att vi är närmare kunden och kan tillgodose specifika behov kring produktinformation, dimensioneringshjälpmedel, teknik och leveransfrågor snabbare än någonsin tidigare.”

Anders Freyschuss, VD Bevent Rasch

BR_Forsaljning.svg
Försäljning

Vår engagerade och kunniga personal finns för er på våra kontor i Borås och Stockholm.

BR_Produktion.svg
PRODUKTION

Utveckling och tillverkning av våra produkter sker hos systerföretaget Rasch i Motala. Här finns en modern maskinpark med senaste teknik och stor kunskap om tillverkning av ventilationsprodukter.

BR_Teknisk_Support.svg
TEKNISK SUPPORT

Vår tekniska support ger dig som kund och konsult svar på frågor som rör våra produkter och system.

BR_Backoffice.svg
KUNDSUPPORT

Vår duktiga kundsupport ser till att vi har en god tillgänglighet och ger snabba, korrekta besked angående order, leveranser och förfrågningar.

 

KVALITETSPOLICY

Bevent Rasch AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer energieffektiva ventilationsprodukter. Genom ständig förbättring möter vi marknadens behov och skapar långsiktiga relationer till våra kunder. Med en innovativ produktutveckling och hög kompetens hos vår personal möter vi en marknad i förändring. Kvalitet är ett av våra ledord.

 • Vårt mål är nöjda frekvent återkommande kunder
 • Vi ska utveckla produkter och tjänster med mervärden som uppfyller marknadens behov.
 • Vi har löpande dialog med interna och externa intressenter.
 • Vår tillverkning kännetecknas av modern produktionsutrustning på högteknisk nivå.
 • Vi ska hålla en hög leveranssäkerhet.
 • Kundsynpunkter lyfts regelbundet in i vårt ledningssystem.
 • Vi ska ständigt förbättra vårt verksamhetssystem så att vi alltid kan uppfylla tillämpliga krav.

MILJÖPOLICY

Genom ett strukturerat arbetssätt och ständiga förbättringar skall miljöpåverkan från fabrik, produkter och tjänster minskas så långt det är tekniskt och ekonomiskt försvarbart.

De uppnår vi genom att:

 • Aktivt identifiera och arbeta med våra betydande miljöaspekter inom tjänster, produktion och produkter och på så sätt förbättra vår miljöprestanda.
 • Minska användningen av farliga ämnen och material och därmed arbeta förebyggande av föroreningar.
 • Följa tillämpliga lagar och andra krav inom miljöområdet.
 • Inför beslut vid investeringar för såväl produkter, produktionsutrustning och byggnader beaktar vi miljö och hälsofrågor.  
 • Genom att öka utnyttjandegraden av råvaror, energi, optimera frakter samt minska mängden avfall bidrar vi till en minskad miljöbelastning.

Bevent Rasch ingår i Hydria Group, en svensk miljökoncern med företag inom ventilation, vatten, skog, IT och reklam. Koncernen bildades 1994 och har idag omkring 170 anställda. Läs mer om koncernen HÄR.

ANSTÄLLDA: 95 st

KONTOR: Borås, Stockholm & Malmö

OMSÄTTNING: 200Mkr

ÅTERFÖRSÄLJARE: Tyskland, Finland, Norge, Storbritannien och Irland