Bevent Rasch plugin för MagiCAD

Bevent Rasch Plugin för MagiCAD för AutoCAD implementerar Dimensios innovativa funktioner direkt i MagiCAD. I ett och samma Plugin finns tidsbesparande funktioner som underlättar dimensionering, dokumentering och hantering av produkterna för dig som projekterar takhuvar och ljuddämpare.

Takhuvar

Ljuddämpare

Takhuvar och takgenomföringar

Bevent Rasch underlättar för dig som projektör med vårt Plugin där du bland annat kan importera en kombihuv ihop med takgenomföring utan det krångel som vanligtvis uppstår vid hantering av kombinationsprodukter i MagiCAD.

Takhuv och genomföring importeras som separata produkter, men behandlas som ett objekt som tillåter dig att vrida och flytta paketet i önskad riktning.

 • Kombihuvar kan importeras som kombiprodukter med två separata kanalanslutningar för anslutning av både uteluft- och avsluftssystem
 • Takgenomföringar behandlas som separata produkter med kanalanslutning i botten istället för att importeras som en kanalprodukt
 • Tryckfalls- och ljuddata för hela objektet för korrekt beräkning
 • Tydlig översikt över rekommenderade takhuvar direkt i MagiCAD
 • Enklare hantering av importerade produkter
 • Utskrift av dimensioneringsresultatet direkt i Plugin
 • Automatiskt genererade AMA-texter

 

Ladda ned Bevent Rasch Plugin för takhuvar och ljuddämpare här

Ljuddämpare

Samtliga ljuddämpare i sortimentet kan dimensioneras och importeras till MagiCAD. Fälten för luftflöde, kanalstorlek och ljudnivå fylls automatiskt i när man väljer önskad kanal att importera produkten på. Bevent Rasch Plugin föreslår givetvis rekommenderade ljuddämpare, precis som vid användning av Dimensio.

 • Tydlig översikt över rekommenderade ljuddämpare direkt i MagiCAD
 • Rektangulära raka och vinkelljuddämpare blir direkt jämförbara
 • Ännu kortare ledtid vid projektering
 • Utskrift av dimensioneringsresultatet direkt i Plugin
 • Automatiskt genererade AMA-texter

Bevent Rasch Plugin fungerar ihop med följande versioner av MagiCAD och AutoCAD:

 • MagiCAD 2019 och AutoCAD 2016-2019
 • MagiCAD 2020 och AutoCAD 2016-2020

För mer information kring Bevent Rasch Plugin läs mer via länken nedan.

Ta del av våra nyheter!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att fylla i din mejladress.