BSK120

BSK120 är ett rektangulärt brand-/brandgasspjäll i brandklass EI120/ EI120S med fabriksmonterat säkerhetsställdon, CE-märkt, P-märkt, storlekar upp till 1200 x 1000 mm.

Snabbfakta

  • Brandklass EI120 /EI120S
  • Storlekar från 200 x 200 mm till 1200 x 1000 mm
  • Påmonterat säkerhetsställdon 24V eller 230V
  • Finns med i MagiCAD
  • CE-märkt byggprodukt enl. 15650:2010
  • P-märkt
  • Kontakta Bevent Rasch för att beställa denna produkt i övriga material
BSK120 - Produktblad Ladda ner
BSK120 - Montering, Drift & Underhåll Ladda ner
BSK120 - Allmän montageinformation Ladda ner
BSK120 - Byggvarudeklaration - Förzinkad stålplåt Ladda ner
BSK120 - Prestandadeklaration Ladda ner
BSK120 - P-godkännandebevis Ladda ner
Ladda ner alla som zip-fil
Länk till Dimensio Länk till Dimensio