BSKC9

BSKC9 är ett cirkulärt brand-/brandgasspjäll i brandklass EI90/ EI90S med fabriksmonterat säkerhetsställdon, CE-märkt, P-märkt, låg vikt och enkelt montage.

Snabbfakta

  • Brandklass EI90 / EI90S
  • Storlekar från 100 mm till 630 mm
  • Påmonterat säkerhetsställdon 24V eller 230V
  • Låg vikt
  • Enkel montering från en sida av byggnadsdelen
  • CE-märkt byggprodukt enl. 15650:2010
  • P-märkt
  • Finns med i MagiCAD
  • Vid inkoppling till MRB, MRB3 eller FENIX kontrollenheter måste ställdonen vara 24V.
  • Kontakta Bevent Rasch för att beställa denna produkt i övriga material
BSKC9 - Produktblad Ladda ner
BSKC9 - Montering, Drift & Underhåll Ladda ner
BSKC9 - Byggvarudeklaration - Förzinkad stålplåt Ladda ner
BSKC9 - Prestandadeklaration Ladda ner
BSKC9 - P-godkännandebevis Ladda ner
Ladda ner alla som zip-fil