BSKC9R

BSKC9R är ett cirkulärt reglerande brand-/brandgasspjäll i brandklass EI90/ EI90S med fabriksmonterat säkerhetsställdon, CE-märkt, P-märkt, låg vikt och enkelt montage.

Snabbfakta

  • Brandklass EI90 / EI90S
  • Storlekar från 100 mm till 630 mm
  • Påmonterat reglerande säkerhetsställdon 24V
  • Låg vikt
  • Enkel montering från en sida av byggnadsdelen
  • CE-märkt byggprodukt enl. 15650:2010
  • P-märkt
  • Finns med i MagiCAD
  • Kontakta Bevent Rasch för att beställa denna produkt i övriga material
BSKC9R - Produktblad Ladda ner
BSKC9R - Montering, Drift & Underhåll Ladda ner
BSKC9R - Byggvarudeklaration - Förzinkad stålplåt Ladda ner
BSKC9R - Prestandadeklaration Ladda ner
BSKC9R - P-godkännandebevis Ladda ner
Ladda ner alla som zip-fil