FIDb

FIDb är ett självverkande backspjäll utan injusteringsmöjlighet, avsett att förhindra brandgasspridning via tilluftssystemet i ventilationsanläggningen.

Snabbfakta

  • Storlek Ø 100 till 250 mm
  • Finns med i MagiCAD
FIDb - Produktblad Ladda ner
FIDb - Montering, Drift & Underhåll Ladda ner
FIDb - Byggvarudeklaration Ladda ner
FID - Typgodkännandebevis Ladda ner
FID - Projekteringsanvisningar Ladda ner
Ladda ner alla som zip-fil