FIDm

FIDm är ett självverkande backspjäll som är försett med ställdon. FIDm passar i anläggningar där man anpassar ventilationen efter behovet. Spjället kan styras med on/off-funktion eller kontinuerlig reglering 0-10V. Ändlägen kan begränsas för max/minläge. Backspjället är också försett med mätuttag för injustering.

Snabbfakta

  • Storlek Ø 100 till 250 mm
  • Med ställdon
  • Finns med i MagiCAD
FIDm - Produktblad Ladda ner
FIDm - Montering, Drift & Underhåll Ladda ner
FIDm - Byggvarudeklaration Ladda ner
FID - Typgodkännandebevis Ladda ner
FID - Projekteringsanvisningar Ladda ner
Ladda ner alla som zip-fil