FIDs

FIDs är ett självverkande backspjäll utan injusteringsmöjlighet, avsett att förhindra brandgasspridning via tilluftssystemet i ventilationsanläggningen.

Snabbfakta

  • Storlek Ø 80 till 160 mm
  • För montering i samlingslåda
FIDs - Produktblad Ladda ner
FIDs - Montering, Drift & Underhåll Ladda ner
FIDs - Byggvarudeklaration Ladda ner
FID - Typgodkännandebevis Ladda ner
FID - Projekteringsanvisningar Ladda ner
Ladda ner alla som zip-fil