RCTC

Styrning och övervakning av spjäll med brand- och/eller brandgasfunktion samt detektorer. Spjällenhet RCTU och central RCTC är enheter i Bevent Rasch övervakningsystem MRB3, för automatisk kontroll och övervakning av anslutna spjäll och detektorer. MRB3 har en enhet RCTU för varje spjäll och kopplas samman i ett nätverk till central RCTC. Detta minimerar kabeldragning och blir mycket kostnadseffektivt.

Snabbfakta

  • Central för anslutning av spjällmoduler RCTU
  • Med expansionsenheter kan upp till 236 spjäll hanteras
  • Inbyggt ur med ställbar funktionstest
  • Upp till 20 sektioner
  • Tretrådsnätverk minimerar kabeldragning
  • 24VAC
  • Kan kommunicera med överordnat system via MODBUS
  • Kan anslutas till Ethernet (TCP/IP)
RCTC - Produktblad Ladda ner
RCTC - Montering, Drift & Underhåll Ladda ner
RCTC - Modbus TCPIP Ladda ner
RCTC - Modbus TCPIP - Komplement Ladda ner
MRB3 - Installationsvägledning Ladda ner
MRB3 - Feldiagnostik Ladda ner
MRB3 - EU-Försäkran Ladda ner
MRB3 - Systemöversikt Ladda ner
Ladda ner alla som zip-fil