RAEC

RAEC är ett cirkulärt typgodkänt tryckavlastningsspjäll i täthetsklass 3 med fabriksmonterat säkerhetsställdon, strömlöst öppet. Förberett för utvändig isolering

Snabbfakta

  • Täthetsklass 3
  • Storlekar från 100mm till 630mm
  • Påmonterat säkerhetsställdon 24V eller 230V
  • Strömlöst öppet
  • Varmförzinkat alt. rostfritt utförande
  • Spiroanslutning alt. Flänsanslutning
  • Finns med i MagiCAD
  • Vid inkoppling till MRB, MRB3 eller FENIX kontrollenheter måste ställdonen vara 24V.
  • Kontakta Bevent Rasch för att beställa denna produkt i övriga material
RAEC - Produktblad Ladda ner
RAEC - Montering, Drift & Underhåll Ladda ner
RAEC - Byggvarudeklaration Ladda ner
RAEC - Typgodkännandebevis Ladda ner
Ladda ner alla som zip-fil