Galler

Olika behov, olika ytterväggsgaller. Hos oss hittar du både rektangulära och cirkulära galler utformade för normala förhållanden, för industri eller utsatt placering, för vattenavskiljning eller för ljuddämpning. Vi tillverkar även skyddsgaller och genomkrypningsskydd. Utseende och utförande anpassas efter kundens önskemål.

Allmänt om galler

Ladda ner pdf om galler HÄR

Bevent Rasch har sedan många år utvecklat och tillverkat ytterväggsgaller till ventilationsanläggningar. Vi har levererat produkter till de flesta typer av projekt: kontor, skolor, sjukhus, laboratorier, industrier, bostäder mm. Vi har således lång erfarenhet av olika produkter för olika användningsområden.

Vår utvecklingsavdelning har tillgång till eget laboratorium för att testa och mäta våra produkter, där gör vi bland annat flödes- och tryckfallsmätningar. Vi testar även produkter på externa testinstitut såsom RISE – Research Institutes of Sweden och VTT i Finland. En ny möjlighet som vi också utnyttjar är datasimuleringar, så kallade cfd beräkningar, som förenklar utveckling och framtagning av nya produkter.

Man skiljer mellan produkter för avluft, d.v.s. frånluft från ventilationsanläggningen och uteluft, d.v.s. intagsluft. Vi har flera alternativa produkter för att lösa både avluft och uteluft. Alla är väl beprövade och med hög kvalitet. Vissa produkter kan användas för både avluft och uteluft och redovisas därför så.

Parametrar att ta hänsyn till vid dimensionering av galler är:

  • Användningsområde / Utseende
  • Luftflöde
  • Hastighet
  • Tryckfall / Energi
  • Ljud
  • Placering
  • Vatteninträngning
  • Material / Ytbehandling

Våra mätvärden som redovisas är uppmätta i laboratorium. Tänk på att ogynnsamma anslutningar, övergångar och dimensionsförändringar kan påverka tekniska data. Våra rekommenderade användningsområden är till för att få ut optimala prestanda från gallren. Givetvis finns det tillfällen då produkterna kan användas utanför rekommenderat område.

Vår produktionsapparat är anpassad för en flexibel tillverkning med möjlighet till snabb omställning mellan större serier och enstaka special- och kundanpassade produkter. Våra galler kan tillverkas i många storlekar och utföranden som inte redovisas i produktbladen.

 

Förutom produktbladen rekommenderar vi vårt dimensioneringsprogram ”Dimensio” som du hittar på www.dimensio.tech/sv. Här kan man enkelt dimensionera ytterväggsgaller. Dessutom finns även de flesta galler med i MagiCAD, Cadvent och som dxf-filer.

 Galler_1_Dimensio.png

Val av galler

ANVÄNDNINGSOMRÅDE / UTSEENDE

Bevent Rasch har ett stort urval av olika ytterväggsgaller för avluft eller uteluft. Det finns rektangulära och cirkulära galler och med olika alternativa material eller ytbehandling. Det finns enkla galler för normala förhållanden, robusta galler för industri eller utsatt placering, galler för vattenavskiljning och även ljuddämpande ytterväggsgaller. Vi tillverkar även skyddsgaller och genomkrypningsskydd. Utseende och utförande kan många gånger anpassas efter egna önskemål.

HASTIGHET

Uteluftgaller dimensioneras oftast efter gränsen på vattenmedryckning. Lufthastigheten över ett avluftgaller begränsas av tryckfall och ljud.

TRYCKFALL / ENERGI

Tryckfall redovisas för samtliga galler och bör hållas så låg som möjligt med tanke på vattenmedryckning, ljud och energi.

LJUD

Vi redovisar ljudeffektnivå från de flesta av våra ytterväggsgaller. Egenljudalstring från galler brukar dock sällan ställa till med problem då fläktljudet oftast är högre än gallrets ljudalstring. Det finns även ett ljuddämpande galler, BRYL, som används för att dämpa ljud från ventilationssystemet mot omgivning.

PLACERING

Precis som med huvar bör man noga beakta var man placerar ytterväggsgaller. Tänk på risken för kortslutning mellan avluft och uteluft. Uteluften skall placeras så att man inte riskerar att få in föroreningar, t.ex. avgaser eller av solstrålning uppvärmd luft. Ogynnsam placeringen kan även öka risken för vatteninträngning.

VATTENINTRÄNGNING

Flera av våra galler är testade för vattenavskiljning enligt EN-standard 13030:2001. Testen går ut på att prova effektiviteten för avskiljning av simulerat regn. Gallren utsätts för en vindstyrka av 13 m/s och regnvattenbelastningen är 75 (l/h)/m2. Mätningarna utförs med olika fronthastigheter och redovisas i effektivitet i % samt i klass. För resultat kontakta Bevent Rasch.

Även om man håller sig till våra rekommenderade användningsområden och lufthastigheter finns det vid vissa omständigheter risk för att vatten eller snö kan komma in via ytterväggsgallret. Det är oftast regn i kombination med vind, eller yrsnö som tränger in. För utsatta lägen rekommenderar vi vårt BRYV-galler som har extremt bra vattenavskiljningsförmåga.

I vissa fall kan en dränering i kanalsystemet rekommenderas för att leda bort vatten.

MATERIAL / YTBEHANDLING

Normalt använder vi aluzink, varmförzinkad stålplåt eller aluminium i våra ytterväggsgaller. Men även andra material kan väljas, se respektive produkt. I många fall väljer man att lackera gallret i kulör som passar byggnaden. Se även separat avsnitt Material – Ytbehandling på nästa sida.

AVFROSTNING

Vissa av gallren går att få med elektrisk avfrostning som förhindrar påfrysning. Då används en självreglerande värmekabel som fästs på gallrets lameller. Se resp. produkt.

Material och ytbehandling

Ytterväggsgaller levereras som standard i aluzink, varmförzinkad stålplåt eller aluminium. Önskad kulör kan appliceras i vår egen pulverlackeringsanläggning med polyesterlack. Detta ger ett mycket bra skydd p.g.a. att lackering sker efter bearbetning. Ingen yta är oskyddad. Pulverlackering med polyester ger dessutom lång beständighet utan blekning.

För klass C5-I och C5-M rekommenderar vi rostfritt utförande. Vissa produkter kan speciallackeras till C5-I och C5-M, kontakta Bevent Rasch för mer information. Tabellen till höger visar Bevent Raschs utvalda standardkulörer. De flesta andra kulörer kan fås mot ställkostnad.

Takhuvar_6_Tabell_Ytbehandling.png