Effektkåpa

Bevent Rasch Effektkåpor är utformade så att det mesta av den förorenade luften tas bort utan att skapa störande drag vilket bidrar till ett bättre inomhusklimat.

Snabbfakta

  • Fångar upp föroreningarna mycket bättre an konventionella system
  • Energieffektiv med låga driftkostnader
  • Mycket hög uppfångningsförmåga (även vid lägre luftflöden)
  • Fångar upp förorenad luft, innanför och utanför huvens omkrets.
  • Kan enkelt anpassas till vilket kök som helst
  • Enkelt underhåll
  • Låg ljudnivå
  • Kontakta Bevent Rasch för att beställa denna produkt
Effektkåpa - Produktblad Ladda ner
Brandsläckning - Produktblad Ladda ner
Combi Fettfilter - Produktblad Ladda ner
Fettfilter - Produktblad Ladda ner
Kolfilter - Produktblad Ladda ner
LED-belysning - Produktblad Ladda ner
UV-lampor - Produktblad Ladda ner
VAS - Produktblad Ladda ner
Effektkåpa - Drift & Underhåll Ladda ner
Combi Fettfilter - Drift & Underhåll Ladda ner
Fettfilter - Drift & Underhåll Ladda ner
Ladda ner alla som zip-fil