LFIV

Vinkeldämpare LFIV är avsedd för dämpning av fläktbuller i ventilationskanaler. LFIV uppfyller alla krav enligt gällande byggregler med avseende på rensbarhet, fibersäkerhet, emissioner och mikroorganismer.

Snabbfakta

  • Storlekar från bredd 300 mm till 2000 mm och höjd från 300 mm till 2000 mm
  • Tre standardtyper med 3 olika längder
  • Indragen anslutning för lågt tryckfall
  • Typgodkänt rensbart ytskikt Protec
  • Kan tillverkas i många specialvarianter
  • Finns i MagiCad
  • Kan fås med inspektionslucka
  • Kontakta Bevent Rasch för att beställa denna produkt
LFIV - Produktblad Ladda ner
LFIV - Montering, Drift & Underhåll Ladda ner
LFIV - Allmän montageinformation Ladda ner
LFIV - Byggvarubedömning Ladda ner
Ladda ner alla som zip-fil
Länk till Dimensio Länk till Dimensio
Länk till plugin Länk till plugin