Spjäll & mätspjäll

Med ökade krav på energihushållning, driftsäkerhet och långsiktig kostnadseffektivitet har kravet på val av spjäll blivit allt viktigare. Vi har ett brett utbud och hjälper dig välja rätt med hänsyn till exempelvis drifttemperatur, tryckhållfasthet, ljudalstring och korrosionsbeständighet.

ATEX-godkända spjäll

Backspjäll

Irisspjäll

Jalusispjäll

Mätenhet

Mätspjäll

Vridspjäll

Ställdon - Tvåläges utan fjäderåtergång

Ställdon - Tvåläges med fjäderåtergång

Ställdon - Reglerande utan fjäderåtergång

Ställdon - Reglerande med fjäderåtergång

Ställdon - Pneumatiska

Tillbehör spjäll

Allmänt om spjäll

Ladda ner pdf om spjäll HÄR

Val av spjäll

Med ökade krav på energihushållning, driftsäkerhet och långsiktig kostnadseffektivitet har kravet på val av spjäll blivit allt viktigare. För att säkerställa avsedd funktion levereras spjällen allt oftare med fabriksmonterade ställdon. Montage och funktionsprov av spjäll med ställdon utföres då i ändamålsenliga lokaler av personal med god kunskap i såväl spjäll- som reglerteknik.

De viktigaste valkriterierna för spjäll är:

  • täthet över stängt spjällblad
  • drifttemperatur
  • tryckhållfasthet
  • korrosionsbeständighet
  • ljudalstring

Utförande

Spjäll för komfortändamål är i allmänhet utförda med spjällbladstätningar av gummi eller cellplast och lager av nylon och är därför olämpliga att använda när drifttemperaturen överstiger 70° C.

I täthetsklasserna 1 och 2 kan spjällen utföras för drifttemperaturerna 225 resp. 400° C.

Samtliga spjäll utföres i varmförzinkad stålplåt, enl. korrosivitetsklass C3 i AMA VVS & Kyla 19. Spjäll i tryckklasserna B, C och D kan vid högre miljökrav erhållas med hölje och blad i följande alternativa material:

  • Rostfritt stål SS 2333
  • Rostfritt syrafast stål SS 2343

Spjäll i tryckklass A utföres endast i varmförzinkad stålplåt och enl. korrosivitetsklass C3 i AMA VVS & Kyla 19.

Med untantag av BRJS kan utvändig ytbehandling i form av exempelvis lackering av hölje utföras på samtliga modeller. Däremot utförs invändig lackering endast på vridspjäll, eftersom jalusispjällets bladände vid rörelse skadar ytskiktet på gavelns insida om den lackeras.

Redovisade ljudvärden har fastställts genom mätningar utförda vid bl.a. RISE – Research Institiutes of Sweden. Mätmetod enl. SS-EN 5135 och SS-EN 3741. Betr. redovisningen av ljudvärden för jalusispjäll är dessa att betrakta som exempel och bör inte ses som allmängiltiga värden. Mätningar har utförts som stickprov. Antalet kombinationer av parametrarna dimension, luftmängd och spjällbladsvinkel är oändligt varför det kan finnas kombinationer som avviker från redovisade värden.

Spjällets vridmoment är beroende av flera faktorer, varavde viktigaste är täthetskrav över stängt spjäll, typ av axellager, tätningsmaterial för spjällblad och anslutning till kanalsystemet. Högt tryck, ojämn hastighetsfördelning över spjällblad eller hög gashastighet är andra faktorer som påverkar vridmomentet. Spjäll i system med hög hastighet bör därför placeras med föregående raksträcka. Redovisade vridmoment i Nm avser spjällaxelns uppmätta maxvärde vid icke luftanslutet spjäll monterade på plant underlag. Tabellerade värden redovisar enbart spjäll i täthetsklass 2, 3 och 4. För täthetsklass 1 gäller ca 15% lägre vridmoment. Vid dimensionering av ställdon måste hänsyn tas till ev. förluster i kraftöverföring mellan spjällaxel och ställdon.

För att eliminera onödigt slitage på axlar och lagerupphängningar, skall spjäll alltid monteras med spjällaxlarna horisontellt. Observera att jalusispjäll som monteras skevt kan fordra betydligt större vridmoment än de redovisade.

Täthetsklasser

Ofrivillig ventilation genom spjäll som är otäta på grund av felaktigt montage eller fel spjälltyp, ger årligen stora energiförluster. Förlusterna kan begränsas genom användande
av spjäll med högre täthet.

Spjall_1_Tathetsklasser_diagram.png

Tryckklasser

Bevent Rasch’s spjäll utföres i fyra tryckklasser.

TRYCKKLASS A

enl. AMA 19

Typ BRJS och BRTA, för drift tryck upp till 1,0 kPa. I tryckklass A utförs spjällen alltid med nylon eller plastlager. Levereras endast med gejd- resp. spiroanslutning.

TRYCKKLASS B

enl. AMA 19

Typ BRJB och BRTB, för drifttryck upp till 2,5 kPa. I tryckklass B utföres spjällen i en robustare konstruktion än tryckklass I. BRJB levereras med gejd- alt. flänsanslutning och BRTB med spiro- alt. flänsanlutning.

TRYCKKLASS C

enl. AMA 19

Typ BRJC och BRTC, för drifttryck upp till 5,0 kPa. BRJC har alltid metallager eller kullager och förstärkta spjällblad. Höljet utföres av tjockare plåt än i lägre tryckklasser och är alltid försett med flänsade anslutningar.

TRYCKKLASS D

Typ BRJD och BRTD, för drifttryck över 5,0 kPa. I tryckklass D har spjällen en mycket robust konstruktion, främst för att tillgodose behov vid industriella processer, där det ställs extremt höga krav på hållfasthet och korrosionsbeständighet, etc.

Med undantag av BRTA, BRTD, BRJS samt BRTB storlek Ø100 kan spjäll i samtliga tryckklasser utföras i täthetsklass 1, 2, 3 eller 4 enl. figur 1.
BRTA utförs i täthetsklass 1, 2 och 3. BRTD utförs i täthetsklass 1 och 4. BRJS utförs i täthetsklass 1 och 3.

Snabbvalstabell

Spjall_2_Snabbvalstabell.png