2023-09-06

5S effektiviserar produktionen i Motala

I början av 2022 sjösatte Bevent Rasch ett 5S-projekt. Målet är att strukturera arbetet, minimera stopptiderna och optimera produktiviteten.

5S effektiviserar produktionen i Motala

– För oss handlar det om att skapa en visuell och säker arbetsplats som följer ett standardiserat arbetssätt, säger Torbjörn Olsson, produktionschef på Bevent Rasch i Motala. 

Vid projektets början involverades två produktionsgrupper och ett halvår in i arbetet syns en stor skillnad. 

– Jämfört med vårt tidigare arbetssätt finns flera fördelar, bland annat har vi säkrat att verktygen alltid återfinns på sin plats vilket förenklar för nästa kollega som kommer. Dessutom är den visuella upplevelsen trevligare eftersom det är bättre ordning nu.  

Syftet med 5S är att underlätta och skapa en förutsägbar produktion, öka kvaliteten samt höja produktiviteten. 

– Det är en löpande process där vi ständigt funderar på hur vi kan förbättra flödet i alla led. Ett konkret exempel är att de på lagret tidigare arbetade med en krånglig inlagring vilket gjorde det lätt att göra fel. Nu har vi istället märkt upp hyllplanen med adress samt en QR-kod vilket gör att medarbetarna kan blippa istället för att skriva manuellt. Det har effektiviserat arbetet och gör det svårare att göra fel. 

Högre leveranssäkerhet 

5S är en metod som kännetecknas av att en arbetsplats är ren, säker och välorganiserad för att hjälpa till att minska bortfall och optimera produktiviteten. Samtliga medarbetare i projektgrupperna har fått lång implementeringstid för att det ska bli en långsiktig och hållbar förändring. 

– Mycket handlar om att medarbetarna själva ska reflektera över hur deras arbetsplats kan justeras till det bättre. Det kan exempelvis handla om att fundera på vilka verktyg som behöver köpas in, hur de ska placeras eller om det finns onödiga verktyg eller saker på plats. Vi har sorterat bort mycket mer än förväntat och skapat en förbättringslista med punkter som vi kan jobba vidare med. 

Även om 5S framför allt handlar om en intern förändring upplever kunderna en positiv skillnad. 

– Dels säkrar vi en bättre leveranssäkerhet mot kund och dels har vi fått höra att de tycker att produktionen ser snyggare ut. 

Om ett drygt år är planen att samtliga inom produktionen i Motala ska vara involverade i projektet. 

– Steg 1 är att implementera 5S för samtliga medarbetare och därefter ha standardiserade arbetssätt som är kopplade till olika typer av mål. 

Fakta 5S 

5S är ett vedertaget begrepp som inkluderar ledarskap, verksamhetsstyrning och organisation. Modellen härstammar från Japan och syftar till att effektivisera verksamheten genom en bättre struktur och långsiktiga resultat.  

5S kan bland annat: 

  • Effektivt minska kostnader och främja nyttomaximering 

  • Skapa rätt förutsättningar för ökad prestation utan att minska kvalitet 

  • Göra arbetsplatsen bättre organiserad och mer säker för alla inblandade