2022-08-31

Bevent Rasch säkrar Himmerfjärdsverket

Himmerfjärdsverket söder om Stockholm är ett av Sveriges största reningsverk och omfattar över fem mil avloppstunnelsystem. Verket är under ombyggnation och beräknas stå klart under 2024. Till detta enorma projekt har Bevent Rasch levererat specialtakhuvar, ytterväggsgaller, rostfria spjäll, rostfria brandspjäll, rostfria vav-spjäll och ljuddämpare. Tuffare reningskrav ledde till denna omfattande om- och tillbyggnation som dessutom halverar verkets utsläpp. Den höga prestandan hos Bevent Raschs produkter lever i alla delar upp till det uppdaterade Himmerfjärdsverkets krav på kapacitet och energieffektivitet.

Bevent Rasch säkrar Himmerfjärdsverket