2023-01-12

Brandsäkerhet från Bevent Rasch till Frihamnskyrkan

Nu färdigställs Frihamnskyrkan i Göteborg. En modern och mångkulturell mötesplats intill Jubileumsparken på Hisingen - en ny del av Göteborgs centrum som binder samman staden över älven.

Brandsäkerhet från Bevent Rasch till Frihamnskyrkan

Kyrkan är finansierad av Smyrnaförsamlingen och blir den största som byggts i Europa på 100 år. Bevent Rasch har varit leverantör av flera sorts galler och brandskydd för att säkra ventilationen samt brandsäkerheten.

- Vi har levererat cirkulära- och rektangulära spjäll som syftar till att reglera eller injustera luftflöden. Dessutom har våra brandgasspjäll installerats för att förhindra att brandgaser sprids mellan brandceller. Samt ytterväggsgaller för att se till att den stora luftmängden tas in i byggnaden på ett sätt som gör att regnet inte följer med luften in, säger Niklas Johansson, Regionchef på Bevent Rasch.

Byggnationen påbörjades 2021 och kyrkan beräknas vara i drift under 2023. Kyrksalen har plats för 1200 personer vilket ställer höga krav på god luftkvalitet så att besökarna kan samlas på ett säkert sätt.

- När många människor samlas i en lokal ställs extremt höga krav på både ventilation, men även brandsäkerhet. De olika brandspjäll som vi levererat till Frihamnskyrkan skyddar vid en eventuell olycka och förhindrar att värme och brandgaser sprids mellan brandcellerna, säger Niklas Johansson.

KiWi ansvarar för rör- och ventilationsentreprenaderna i Frihamnskyrkan och ser flera fördelar med att använda produkter från Bevent Rasch.

- Vi på KiWi valde Bevent Rasch i projekt Frihamnskyrkan då deras produkter är smidiga för oss att montera och uppfyller klimatställda parametrar. De är en leverantör där vi får den support vi behöver och önskar, säger Otto Gråberg, ledande montör på KiWi.

KiWi har jobbat med Bevent Rasch i flera år och Otto Gråberg tycker att samarbetet flutit på väl.

- Bevent Rasch är lösningsorienterade och bidrar med sin kompetens för att bland annat säkerställa att vi uppfyller fastighetens brandskydd.

 

Fakta Smyrnakyrkan

Nybyggnation om cirka 10 000 kvadratmeter fördelad på fem plan samt källare. Kyrksalen är cirka 40*40 meter och fyller ett helt våningsplan. Takhöjden i kyrksalen 10 meter och har kapacitet för 1200 personer. Arkitektbyrån Elding Oscarsson vann med motiveringen ”Det förslag som mest förtjänstfullt förenar arkitektonisk kvalitet med projektets hållbarhetsmål och funktionella krav”. Det första spadtaget gjorde den 9 maj 2021 och fastigheten beräknas vara i drift under våren 2023.