2022-12-16

Innovationer som säkrar i alla led

För oss har brandskydd högsta prioritet och vi utvecklar ständigt våra produkter. Under hösten har vi testat våra brandspjäll på RISE, Sveriges forskningsinstitut som är ett ackrediterat laboratorium för provning av produkters brandmotstånd. De arbetar med forskning och utveckling av produkter som bidrar till att den tekniska utvecklingen ligger i framkant i samhället.

Innovationer som säkrar i alla led

För oss har brandskydd högsta prioritet och vi utvecklar ständigt våra produkter. Under hösten har vi testat våra brandspjäll på RISE, Sveriges forskningsinstitut som är ett ackrediterat laboratorium för provning av produkters brandmotstånd. De arbetar med forskning och utveckling av produkter som bidrar till att den tekniska utvecklingen ligger i framkant i samhället.

- Det går i linje med vår verksamhet som handlar om ta fram produkter som håller högsta säkerhet och driver utvecklingen framåt samtidigt som vi försöker hitta sätt som gör mindre avtryck på vår planet, säger Pär Hermansson som arbetar med produktutveckling på Bevent Rasch.

Han har mångårig erfarenhet från branschen och började som montör.

- En fördel är att jag arbetat som montör och monterat många produkter vilket gör att vi under produktutvecklingen kan se hur vi kan förenkla för de som ska använda våra produkter.

Det finns flera faktorer som spelar in under en produktveckling, bland annat att de ska vara ergonomiska.

- Det ska vara lätt att göra rätt och därför lägger vi stor vikt vid att ta fram innovativa produkter som är enkla för montörerna att jobba med. Att montera våra brandspjäll ska vara tidseffektivt och smidigt, säger Pär Hermansson.