2023-05-10

Nedsänkt avluftshuv för en ren skyline

Nu lanserar vi BRNF, en nedsänkt avluftshuv som monteras som en takgenomföring och blir i princip osynlig från marken.

Nedsänkt avluftshuv för en ren skyline

– Vi har sett en ökad efterfrågan på takhuvar som inte syns från marken eller stör vissa arkitektoniska intryck. Det är dels önskemål från arkitekter som vill ha ren skyline på fastigheten, dels vid renoveringar där fastighetens yttre inte får förändras. Det kan exempelvis vara K-märkta byggnader inne i städer, säger Per-Magnus Magnusson. 

Att BRNF i princip blir osynlig, även om den normalt avslutas 300 millimeter ovanför yttertaket, beror på att vi kombinerat både huv och takgenomföring i samma produkt med invändig dränering som dras till golvbrunn eller ut ur fasaden. 

 

BRNF 

Nedsänkt avluftshuv med diskret design 

• Låg bygghöjd, diskret design 

• Kombinerad takgenomföring och avluftshuv 

• Isolerad 50 mm 

• Dräneringssystem i Ø32 mm rör 

• Finns med i MagiCAD 

Mer om BRNF

BRNF_monterad