2023-02-17

Ny grupp med fokus på hållbarhet

Bevent Rasch fortsätter sin satsning på hållbarhet och har nu tillsatt en hållbarhetsgrupp. Syftet är att identifiera var bolaget har möjlighet till störst påverkan samt hur verksamheten kan förbättras ur ett hållbarhetsperspektiv.

Ny grupp med fokus på hållbarhet

– Vi gör redan många bra saker som syftar till att minska klimatavtrycket, men vi vill göra ännu mer. Genom hållbarhetsgruppen kommer vi att genomföra materialanalyser och workshops som under april ska landa i en hållbarhetsstrategi. Vi vill tillsammans med andra aktörer jobba för att nå FN:s globala mål, säger Tobias Jakobsson, hållbarhetschef på Bevent Rasch.

Bland annat kartlägger gruppen vad som görs idag och syftet är att samla in viktig input från kunder, leverantörer och andra samarbetspartners. På det sättet skapas en helhetsbild av Bevent Rasch och kommer att användas som utgångspunkt för det fortsatta hållbarhetsarbetet. För att få med ett brett perspektiv består gruppen av representanter från olika delar av verksamheten.

– Det är medarbetare från affärs- och teknikutveckling, marknad samt styrelsen och genom allas unika kompetensområde kommer vi kunna utveckla vårt hållbarhetsarbete ännu mer, säger Tobias Jakobsson.

Bevent Raschs hållbarhetsgrupp:

  • Tobias Jakobsson, hållbarhetschef
  • Per-Magnus Magnusson, affärsutvecklare
  • Curt Larsson, styrelseledamot
  • Anders Freyschuss, VD
  • Camilla Goldbeck-Löwe, styrelseledamot
  • Carina Ström, inköp
  • Hanna Becirspahic, marknadschef