2022-02-02

REGLERANDE BRANDPRODUKTER

Bevent Rasch har alltid lett utvecklingen vad gäller brandprodukter med flera funktioner, till exempel reglerande brandspjäll för forcering, brandprodukter med komplett VAV-funktion eller lösningar för konstant tryckhållning. Nu finns även våra EI90-produkter BSKC9R och BSK9R i reglerande utförande som kompletterar vårt övriga sortiment.

REGLERANDE BRANDPRODUKTER

Läs mer här eller fråga din lokala säljare.