2023-01-09

Säkra övervakningen med Fenix

Övervakningssystemet FENIX är Sveriges mest användarvänliga styr- och övervakningssystem för brandspjäll. Vid funktionsfel i ett spjäll visas direkt dynamiska felsökningsbilder och korrekta åtgärdsmetoder i FENIX, så att funktionen snabbt kan säkras igen.

Säkra övervakningen med Fenix

För oss har brandskydd alltid haft högsta prioritet. Därför tog vi fram övervakningssystemet FENIX med övervakning av upp till 16 brandspjäll.

- Vid produktionsutvecklingen har vi lagt mycket fokus på att skapa en användarvänlig enhet som underlättar övervakningen i alla typer av fastigheter, säger Per-Magnus Magnusson, Affärs- och teknikutvecklare på Bevent Rasch.

Övervakningssystemet är Sveriges mest användarvänliga styr och övervakningssystem för brandspjäll.

- Vid funktionsfel i ett spjäll visas direkt dynamiska felsökningsbilder och korrekta åtgärdsmetoder i FENIX så att funktionen snabbt kan säkras igen. Vid utvecklingen har vi lyssnat på användarna och tagit fram en bruksvänlig produkt med enkel driftsättning och intuitiv, interaktiv touchdisplay som hanterar upp till 16 brandspjäll.

Läs mer om vilka fördelar övervakningssystemet FENIX har här.