2023-05-05

Säkra ventilationen med årets nya takhuvar

I vind- och fuktutsatta miljöer krävs riktigt bra vattenavskiljning. Därför har vi utvecklat DELTA-CU och DELTA-CK med Caligogaller.

Säkra ventilationen med årets nya takhuvar

– Det är vanligt förekommande med snö och vatten i uteluftssystemet vilket kan leda till försämrad filterfunktion, högre tryckfall, högre energiförbrukning och korrosion. DELTA-CK och DELTA-CU med Caligogaller löser de problem som kan uppstå i tuffa miljöer, säger Anton Berner, produktutvecklare på Bevent Rasch.

Caligogallret har 95 procent dimavskiljning, 100 procent vattenavskiljning och finns även med värmekabel för elektrisk avfrostning.

– Årets nyheter är framtagna i Bevent Raschs fabrik i Motala och genom CFD-analyser och omfattande tester säkerställs att produkterna håller högsta kvalitet.

 

DELTA-CUDELTA-CU_Frilagd_600px.png

Förhindrar effektivt vatteninträngning

• 95% avskiljning av dimma

• Utförande med värmekabel

• Integrerade lyftpunkter

• Finns med i MagiCAD

Mer om DELTA-CU

 

Delta-CKDelta-CK_frilagd_600px.png

Kombihuven för god vattenavskiljning

• 95% avskiljning av dimma

• Utförande med värmekabel

• Med ställbart utlopp som tillbehör

• Integrerade lyftpunkter

• Finns med i MagiCAD

Mer om DELTA-CK