2024-01-16

Vår senaste EPD är klar

Under våren 2023 presenterade Bevent Rasch Nordens första EPD på brandspjäll, och nu är även EPD:n för produktnyheten OPTIMUS 60 klar och redo att användas.

Vår senaste EPD är klar

- Hållbarhet är ett av våra viktigaste arbetsområden. Det gör våra EPD:s till viktiga redskap, både för att våra kunder ska kunna räkna mer exakt på sina projekts påverkan, och för att vi ska kunna se ytterligare förbättringspotential, säger Tobias Jakobsson, hållbarhetschef på Bevent Rasch. 

En EPD är en miljövarudeklaration som innehåller uppgifter om en produkts miljöpåverkan. Uppgifterna presenteras på ett standardiserat sätt som gör det lättare att räkna på specifika data i ditt projekt. 

I EPD:n för brandspjället OPTIMUS 60 framkommer det ett minskat koldioxidutsläpp. 

- Men den viktigaste faktorn är det vi också jobbat hårdast på, konstaterar Tobias och syftar på att spjället är förberett för återbruk. Något som är möjligt eftersom det inte krävs någon fogmassa vid installationen. 

Här kan du ta del av vår senaste EPD