Utveckling i generationer säkrar ventilationen i alla led

För drygt 30 år sedan föddes en idé i Borås. Att skapa säker ventilation med ett sömlöst flöde för alla involverade parter. Det blev det första steget på en resa som har handlat om att leda utvecklingen snarare än att följa den. Micael Barrstrand ville förena sin bakgrund som ingenjör med erfarenheten från entreprenadverksamheter inom ventilation och såg möjligheten att slå samman verksamheter inom brandskydd och ventilation för att kunna växla upp till en ny nivå.

Förvärvet av Bröderna Rasch som grundades redan 1930 blev starten på något större. Planen var att bygga en verksamhet som gör det enkelt för entreprenörer och konsulter att välja rätt produkt som säkrar inomhusmiljön för människor samtidigt som den bidrar till friska fastigheter.

Bevent Rasch ingår i den familjeägda koncernen Hydria Group. Nu har ett generationsskifte skett och sonen Tobias Barrstrand har tagit över som koncernchef. Med nära 100 års erfarenhet är målet fortfarande att leda utvecklingen och erbjuda lösningar som förbättrar ventilationen i alla led. Fler förvärv har skett, senast det norska familjeföretaget Kro Produksjon. Men vi nöjer oss inte där utan blickar ständigt framåt för att se hur vi kan utveckla säker ventilation.

Vi vet också att en hållbar framtid inte uppstår av en slump. Den skapas genom samarbete, produktutveckling och digitalisering. Vi gör det enklare för våra kunder och oss att lösa utmaningar tillsammans och förena ekonomi, effektivitet och estetik i ventilationslösningar som tillverkas med ansvar och håller över tid.

Välkommen, framtiden.

Våra Milstolpar

Vi har sedan starten 1930 drivit säkerhetsfrågor och ständigt utvecklat våra produkter som förbättrar inomhusmiljön och som skapar friska fastigheter. Bland annat utvecklade vi det första systemet för automatiskt funktionstest och övervakning av brand- och brandgasspjäll för över 30 år sedan. Detta blev senare krav i Sverige och satte standarden för ett säkert brandskydd. Vi var även initiativtagare och föregångare till tryckklasser på spjäll, vilket är norm idag och infört i VVS AMA.

Milstolpar_tidslinje.jpg

Ta del av våra nyheter!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att fylla i din mejladress.