SFA

Ställdon med fjäderretur och säkerhetsfunktion för justering av spjäll i tekniska förvaltningar.