BRTD

Vridspjäll med helt spjällblad av dubbla plåtar och flänsad anslutning, komplett med hylla avsedd för ställdon eller manuell styrning alt. med monterat spakreglage eller ställdon.Cirkulärt vridspjäll för extrema krav. Används för reglering, injustering eller avstängning av luft- eller gasflöde i en industriprocess e.d. där det ställs extremt höga krav på hållfasthet, korrosionsmotstånd, värmemotstånd etc.Vridspjäll med helt spjällblad av dubbla plåtar och flänsad anslutning, komplett med hylla avsedd för ställdon eller manuell styrning alt. med monterat spakreglage eller ställdon.

Snabbfakta

  • Tryckklass D Enl. kundkrav
  • Täthetsklass 1 alt. 4
  • Storlekar Ø160-Ø630
  • Stålplåt ytb. C4, alt. Rostfritt
  • Endast flänsanslutning
  • Temperatur max 70 alt. 260°C
  • Motorhylla, handreglage eller påmonterat elektriskt ställdon
  • Kontakta Bevent Rasch för att beställa denna produkt i övriga material
BRTD - Produktblad Ladda ner
BRTD - Montering, Drift & Underhåll Ladda ner
BRTD - Byggvarudeklaration - Rostfritt syrafast Ladda ner
Ladda ner alla som zip-fil