2023-10-04

Bevent Rasch levererar brandspjäll till World of Volvo

Göteborgs nya landmärke World of Volvo byggs strax söder om Liseberg. För att säkra ventilationen har Bevent Rasch levererat brandgasspjäll till projektet som öppnar våren 2024.

Bevent Rasch levererar brandspjäll till World of Volvo

World of Volvo är ett gemensamt engagemang mellan AB Volvo och Volvo Cars och kommer att återspegla Volvo, deras historia, nutid och framtid, men de vill även relatera till människors dagliga liv, knyta an till världen och vill att besökaren ska känna att de besökt en mötesplats där allt handlar om hur alla tillsammans skapar en bättre framtid samtidigt som de vill inspirera och underhålla besökarna. 

Byggnationen pågår just nu för fullt, och i april 2024 slår de upp portarna. 

– Projektet startades våren 2021 och i januari 2022 påbörjades vårt arbete med rör och ventilation, säger Carl Wahlgren, arbetsledare på Briongruppen i Göteborg. 

Totalentreprenad är BRA Bygg och Briongruppen ansvarar för områdena rör och ventilation som från början hade ett team om 12 personer på plats. 

– Vi började med en större styrka, men längs projektets gång har vi kunnat minska gruppen och under våren har det dagligen varit fyra kollegor på plats, säger Michael Smidje, entreprenadchef på Briongruppen Ventilation. 

För honom har den största utmaningen varit att få funktion och rätt klimat i alla ytor efter husets tänkta användningsområde och utformning. 

– Det är många ytor som har höga takhöjder och stora kylbehov vilket kräver att man ska kunna ta sig från fläktrum till betjänande yta. Samtidigt är det stort fokus på estetiken som gör att vi fått vara kreativa och lösningsorienterade med hur vi tar oss fram med kanalerna i huset. 

Säkra produkter till Göteborgs nya landmärke WorldOfVolvo_webb_1080x1080_2.jpg

Till World of Volvo skapades specialanpassade ytterväggsgaller vid intagskanalen på plan 4. 

– Eftersom fastigheten har en väldigt spännande form är det svårt att få räta vinklar överallt. För att göra det lätt för oss med gallren valde vi att måtta dessa utefter kanalernas utformning och måttbeställa gallren, säger Michael Smidje. 

Det är stora krav på inomhusmiljön i lokaler där många människor ska vistas, men lösningen är säkra produkter och ett bra samarbete mellan flera aktörer. 

– World of Volvo är en väldigt speciell byggnad med flera etager på samma våningsplan vilket skapat utmaningar kring logistiken, men arbetet har flutit på väl och under hösten kommer det att genomföras samordnade prover, berättar Carl Wahlgren. 

Bevent Rasch har levererat både cirkulära samt rektangulära brandspjäll, ljuddämpare, vinkeldämpare, ytterväggsgaller samt cirkulära- och rektangulära skyddsgaller och för Erik Jisvall, försäljningsingenjör på Bevent Rasch känns det roligt att de får möjlighet att leverera säkra produkter till World of Volvo. 

– Vi är glada att få vara en del av det här unika projektet som dessutom fokuserar mycket på hållbarhet.  

Projektet byggs enligt hållbarhetsklassning LEED nivå Gold samt Well, vilket innebär lösningar som bland annat minskar energianvändningen samt säkerställer en säker och god inomhusmiljö för de som vistas i byggnaden. 

Fakta World of Volvo 

 • Det 22 000 kvadratmeter stora World of Volvo är under byggnation och byggs strax söder om Liseberg. 

 • Det öppnar i april 2024 och utöver utställningar, föreställningar och upplevelser kommer byggnaden även att inhysa konferenslokaler, eventhall samt bistro och restaurang.  

 • Byggnaden är en unik konstruktion ritad av danska Henning Larsen och uppförs i skandinavisk design – ljust, luftigt och med flera naturliga material.  

 • Dagens museum i Arendal kommer att bli en del av helheten i World of Volvo, dock inte i samma skepnad som idag. När World of Volvo öppnar följer Volvo Museum med för att bli en del av den nya mötesplatsen. 

Till World of Volvo har Bevent Rasch levererat 

 • Brandgasspjäll RABC 

 • Brand-/brandgasspjäll BSKC6

 • Ljuddämpare LFIK 

 • Ljuddämpare LFAR 

 • Vinkelljuddämpare LFIV

 • Ytterväggsgaller BRYH 

 • Skyddsgaller BRTR

 • Skyddsgaller BRTO

WorldOfVolvo_webb_1080x1080_4.jpgWorldOfVolvo_webb_1080x1080_1.jpgWorldOfVolvo_webb_1080x1080_3.jpg