Aktuellt

Brandutbildning

Tisdagen den 28 mars håller Niklas Johansson på Bevent Rasch en grundutbildning för dig som är intresserad av att lära dig mer om brandskydd i luftbehandlingsanläggningar.

Läs mer

Ny grupp med fokus på hållbarhet

Bevent Rasch fortsätter sin satsning på hållbarhet och har nu tillsatt en hållbarhetsgrupp. Syftet är att identifiera var bolaget har möjlighet till störst påverkan samt hur verksamheten kan förbättras ur ett hållbarhetsperspektiv.

Läs mer

Säkra övervakningen med Fenix

Övervakningssystemet FENIX är Sveriges mest användarvänliga styr- och övervakningssystem för brandspjäll. Vid funktionsfel i ett spjäll visas direkt dynamiska felsökningsbilder och korrekta åtgärdsmetoder i FENIX, så att funktionen snabbt kan säkras igen.

Läs mer

Innovationer som säkrar i alla led

För oss har brandskydd högsta prioritet och vi utvecklar ständigt våra produkter. Under hösten har vi testat våra brandspjäll på RISE, Sveriges forskningsinstitut som är ett ackrediterat laboratorium för provning av produkters brandmotstånd. De arbetar med forskning och utveckling av produkter som bidrar till att den tekniska utvecklingen ligger i framkant i samhället.

Läs mer

I över 20 år har Bevent Rasch levererat brandspjäll till London Underground

Bevent Rasch har tillverkat brandspjäll till tunnelbanesystemet London Underground i omkring 20 år då brandsäkerheten sågs över med syfte att öka säkerhetsnivån. Idag finns brandspjällen installerade på samtliga tunnelbanelinjer och tillhörande stationer. I och med de höga krav tunnelbanan har gällande säkerhet, dokumentation och tekniska specifikationer har projektet inneburit speciallösningar och särskilda brandprov för att täcka deras behov.

Läs mer

Per-Magnus: Bevent Raschs expert på brandsäkerhet

Per-Magnus Magnusson arbetar med teknikutveckling på Bevent Rasch och har under lång tid engagerat sig inom brandsäkerhet. Med ett förflutet på RISE, Energiteknik och över 20 år på Bevent Rasch har han en gedigen erfarenhet som bland annat resulterat i utvecklingen av flera brandspjäll.

Läs mer

Bevent Rasch säkrar Himmerfjärdsverket

Himmerfjärdsverket söder om Stockholm är ett av Sveriges största reningsverk och omfattar över fem mil avloppstunnelsystem. Verket är under ombyggnation och beräknas stå klart under 2024. Till detta enorma projekt har Bevent Rasch levererat specialtakhuvar, ytterväggsgaller, rostfria spjäll, rostfria brandspjäll, rostfria vav-spjäll och ljuddämpare. Tuffare reningskrav ledde till denna omfattande om- och tillbyggnation som dessutom halverar verkets utsläpp. Den höga prestandan hos Bevent Raschs produkter lever i alla delar upp till det uppdaterade Himmerfjärdsverkets krav på kapacitet och energieffektivitet.

BEVENT RASCH SÄKRAR VENTILATIONEN PÅ ERSTA NYA SJUKHUS

Under 2022 färdigställs Ersta Nya Sjukhus i Stockholm. Nybygget är ett modernt specialistsjukhus på 23 000 kvm som ska möta det ökade behovet av specialistvård och vårdplatser. För att säkra ventilationen och brandsäkerheten på det nya sjukhuset har Bevent Rasch levererat brandspjäll, ytterväggsgaller och takhuvar till projektet. Målet med nybygget är att skapa en vårdmiljö med patienten i fokus och en human och tilltalande miljö som kan stå sig för kommande generationer. Med Bevent Raschs brandspjäll, galler och takhuvar ser man på så vis till att säkra ventilationen på sjukhuset. Ersta Nya Sjukhus slår upp portarna för patienter under 2023.